AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu KOÇERSAN MAKİNA SANAYİ A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Değerli Personellerimiz, Personellerimizin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler, Stajyerlerimiz ve Stajyerlerimizin Veli, Vasi, Okul Müdürleri,
Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz:

• Salgın hastalık durumlarında devletin yetkili organlarınca önerildiğinde işletme girişlerinde ve işletme içinde koruyu önlemler ve temassız ateş ölçümü yapılabilmektedir. Ayrıca sizin, beraber yaşadığınız ve görüştüğünüz kişilerin sağlık durumları hakkında bilgi istenebilmektedir. • Rahatsızlık, kaza, salgın hastalık, doğal afetler, yangın, su baskınları ve işletme içerisinde gerçekleşebilecek olay, vukuat gibi acil durum süreçlerinin yönetimi için Ad Soyad, Ateş Ölçümü, İmza, Tarih, Gün bilgilerinizi işlemekteyiz.
• Bilgi güvenliğinin sağlanması amacı ile bilgisayar ortamlarında yaptığınız tüm haberleşmeler virüs, zararlı içerik ve veri sızıntılarına karşı denetlenmektedir. Bunun İçin Ad Soyad, Kimlik No, İmza, Departman, Görev, E-Posta, Gönderen ve Alıcı E-Posta Adresi, Konu, E-Posta ile Gönderilen Ekli Dosya, Erişim İzni Verilen Dijital Ortam, Önceden Gönderdiğiniz E-Posta Verileri, Firma Unvanı, Telefon, Adres, IP Adresi, Şifre, Tarih, Saat, Yüklü Olan Güvenlik Servisleri ve Durumu, Güvenlik Politikaları, Engellenen Uygulamalar, Engellenen Web Sayfaları ve Kategorileri, Engellenin Bilgisayar Bileşenleri, Engellen Dosya İndirme Eylemleri, Engellenen İçerikteki Sakıncalı Kelimeler, İnternet Aktivitesi, Kullanıcı Adı, Bilgisayar Adı, Yerel Sunucu Erişimleri, Erişeceği Kaynaklar, Grubu, Mac Adresi, Erişim Sağlanabilecek Web ve Uygulamalar ile İnternet IP Adresleri, Erişim Sağlanan İnternet IP Adresi, Log Kaydı bilgilerinizi işlemekteyiz.
• Çalışan adayı ve stajyer seçme, yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi için Ad Soyad, Kimlik No, Doğum Tarihi ve Yeri, Milliyet, Medeni Hal, İmza, Seri No, Anne ve Baba Adı, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Akciğer Filmi, Tetanos Aşı Kartı, Beden Ölçüleri, Cinsiyet, Din (Eski kimlik fotokopinizden gelen), Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-Posta, Görevi, Fotoğraf, İban No, Stajyerlerin Okullarının Adı, Yabancı Dil Bilgisi ve Seviyesi, Eğitim Bilgileri, Mesleki Deneyimi, Mesleki Sertifikalar, Kullanılan Programlar, Askerlik Durumu, Çocuğunuzun Adı ve Doğum tarihi, Eşinizin Adı Soyadı, Sürücü Belgesi Bilgisi, İş Tecrübesi, Üyesi olunan Dernek ve Kuruluşlar, Adli Sicil Durumu, Kan Grubu, Hastalık Geçmişi, Engellilik Bilgisi verilerinizi işlemekteyiz.
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Ad Soyad, Kimlik No, İmza, Medeni hal, Kızlık Soyadı, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Seri No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Fotoğraf, Adres, Telefon, E-posta, Cinsiyet, Çalışma Gün saat, Dekont, Departman, Görev, Din (Eski kimlik fotokopinizden gelen), Diploma, Sertifika, servis kullandığınızda bineceğiniz Durak Bilgisi, Firma Unvanı, Giriş Çıkış saati, Giriş ve Çıkış Tarihi, Çalışan Gün Sayısı, Prime Esas Kazanç tutarları, Görev Kodları, Hüküm Geçmişi, İban No, Kesinti Tutarı, maaş haczi gelmesi durumunda İcra Dosya Numarası, İşe Giriş Çıkış tarihi, SGK Dökümü, Ücret Hesap Pusulası, İşe Giriş Tarihi, İzin tarihi, Kan Grubu, şirket aracı ile trafik cezası almanız durumunda Lokasyon, Maaş, Maaş Tutarı, Fazla Mesai Tutarları, Resmi Tatil Tutarları, Agi, Fazla mesai tutarı, Tazminat Tutarı, Öneri, kullandığı şirket aracının Plakası, Adli Sicil Kaydı, Tarih, Gün, Saat, Tebligat, Engellilik durumu, Sağlık Raporu, Sağlık Durumu, Teşhis, Tedavi, bilgilerinizi işlemekteyiz.
• Çalışanlarımızın eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için Ad Soyad, Kimlik No, İmza, Seri No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Departman, Görev, isteğiniz halinde ehliyet, forklift ve/veya sertifika belgelerinin alınması için Adli Sicil Kaydı, Cinsiyet, Din (Eski kimlik fotokopinizden gelen), Fotoğraf, Kan Grubu, Sağlık Raporu bilgilerinizi işlemekteyiz.
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini için işletme girişinde kimlik bilgileriniz alınmakta ve kamera kayıtları tutulmaktadır. Bu amaçlar için Ad Soyad, Gün, Saat, Görüntü Kaydı bilgilerinizi işlemekteyiz. Giriş çıkışlarda, otoparklarda ve ortak alanlarda güvenliğin sağlanması amacıyla kamera kayıtları alınmaktadır.
• Hukuksal anlaşmazlıkların çözülmesi için Ad Soyad, İmza, Kimlik No, Seri No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Cinsiyet, Dava dosya No, Din (Eski kimlik fotokopinizden gelen), Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-Posta, Fotoğraf, Kan Grubu, Maaş Bilgisi, Çalışma Gün Saat, Departman, İş Fesih bildirgesi, Fazla Mesai Tutarları, Resmi Tatil Tutarları, Sağlık Raporu bilgilerinizi işlemekteyiz.
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için Ad Soyad, Skype Kullanıcı Adı, Teams Kullanıcı Adı, Zoom Kullanıcı Adı, Whatsapp Fotoğraf, Whatsapp Kullanıcı Adı, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-Posta, Fotoğraf, IP Adresi, online görüşme yapmanız durumunda Görüntü, Ses bilgilerinizi işlemekteyiz.
• Organizasyon ve etkinlik yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için katılabileceğiniz yurt içi veya yurtdışı fuar organizasyonları için Ad Soyad, İmza, Kimlik No, Seri No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-Posta, Fotoğraf, Hesap Dökümü, Maaş Tutarları, İşe giriş çıkış tarihi, Kesinti tutarı, vize işlemleri için Ad Soyad, Kimlik No, Seri No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Cinsiyet, Mal Beyanı, ayrıca SGK giriş bildirgesinde yer alması durumunda Engellilik durumu, Hükümlülük durumu, araç kiralama işlemlerinizde Ad Soyad, İmza, Kimlik No, Doğum Tarihi ve Yeri, Fotoğraf, Belge Veriliş Tarihi, Belge Geçerlilik Tarihi, Sürücü Sicil No, Sınıf Veriliş Tarihi, Sınıf Geçerlilik Tarihi, Kan Grubu, Kullandığı cihaz ve protezler bilgilerinizi işlemekteyiz.
• Mal, hizmet satın alım ve satış, finans ve muhasebe işleri, bu işlerin denetimi iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Ad Soyad, Firma Unvanı, İmza, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Anne Kızlık Soyadı, Kimlik No, Vergi No, Seri No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Milliyet, Medeni Hal, Cinsiyet, Telefon, Adres, E-Posta, Fotoğraf, Sürücü Sicil No, Sınıf Veriliş Tarihi, Belge Veriliş Tarihi, Belge Geçerlilik Tarihi, Sınıf, Departman, Çalışma Gün Saat, Görev, Din ve Kan grubu (Eski kimlik fotokopinizden gelen), Erişim izni verilen Dijital ortam, Giriş ve Çıkış Tarihi, Çalışan Gün Sayısı, Prime Esas Kazanç tutarları, Görev Kodları, İcra Dosya Numarası, IP Adresi, İnternet aktivitesi, Kullanıcı Adı, İşçi Sicil No, Kan Grubu ve Kullandığı cihaz ve protezler, Tarih, Gün, Saat, Maaş Tutarları, İşe giriş çıkış tarihi, Kesinti tutarı, İşten çıkış bildirgesi, Giriş Çıkış Saati, Teşhis, Tedavi, Web sitesi, SGK No, Meslek Adı ve Kodu, Öğrenim Durumu, Mezuniyet Bölümü, Şirket aracı ile trafik cezası almanız durumunda Trafik Ceza Bilgisi, Lokasyon, Tarih, Gün, Saat, şirket aracına ait Plaka, dış bir şirkete hizmet vermek için görevlendirildiğinizde SGK giriş bildirgesinde yer alması durumunda Engellilik Durumu, Hükümlülük Durumu bilgilerinizi işlemekteyiz.
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi için Ad Soyad, İmza, Firma Unvanı, Telefon, Adres, E-Posta, Fotoğraf bilgilerinizi işlemekteyiz.
• Yasal zorunluluklar ve iş sağlığı, güvenliği, doğal afetler, salgınlar, yangın ve su baskınları, yetkili kurum ve kuruşların yasal yollardan bilgi talep etmesi gibi yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi için personelimizin kimlik bilgilerini polis, jandarma kamu kurumları ile paylaşmamız gerekmektedir. Ayrıca İnternet üzerinde hangi zamanda hangi internet adreslerine ulaştığınız bilgilerini kaydetmeliyiz. Uyuşturucu ve uyarıcı madde, fuhuş, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, kumar, sağlık için tehlikeli madde içeren sitelere erişimleri engellemek zorundayız. Bu amaçlar için Ad Soyad, İmza, Kimlik No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Anne Kızlık soyadı, Seri No, Milliyet, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer, Adres, Telefon, Cinsiyet, Din ve Kan Grubu (Eski kimlik fotokopinizden gelen), Engellilik durumu, Laboratuvar bulguları, Fotoğraf, Firma Unvanı, E-Posta, Giriş Tarihi ve Çıkış Tarihi, Çalışan Gün Sayısı, Prime Esas Kazanç tutarları, Görev Kodları, İşe Başlama Tarihi, İşten Çıkış Tarihi, İşe Giriş ve Çıkış Tarihi, Meslek adı ve kodu, , Maaş, Maaş Tutarları, Kesinti tutarı, İşten çıkış bildirgesi, Sertifika, Mali sorumluluk sigortası, Görevi, Çalışma izni, İnternet aktivitesi, Mac Adresi, IP Adresi, Erişim sağlanan internet IP adresi, Log Kaydı, Kullanıcı Adı, Tarih, Saat, iş kazası gerçekleşmesi durumunda Sağlık Bilgisi, Yaranın Türü, Yaranın Vücuttaki Yeri, Uzuv Kaybı bilgilerinizi işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizi işlememiz için Kişisel Verileri Koruma Kanuna göre Hukuksal sebeplerimiz:
1. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez maddesine uygun olarak.
2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun Meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
8. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
9. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
10.Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.
Bizimle paylaştığınız özlük bilgilerinizden, internet kullanım kayıtlarınızdan, iş faaliyet ve denetlemelerinden, kamera kayıtlarından topladığımız Kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız. Kişisel verilerinizi kimlere ne amaçla aktarıyoruz:
• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için İşyeri Hekimi, Özel veya Kamu Hastaneleri ile,
• Bilgi güvenliği süreçleri, iletişim faaliyetleri, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi sebebiyle kullandığımız e-posta uygulaması yurt dışı Microsoft Office 365 ile,
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla İşyeri Hekimi (Yeşil Beyaz OSGB), Stajyerlerimizin Okulları ile,
• Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Avukat ve /veya Avukatlık Bürosu, Bağımsız Denetçi veya Denetim Firması, İşyeri Hekimliği hizmeti aldığımız Yeşil Beyaz OSGB, yurt içi ve yurt dışı Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişiler veya Firmalar ile
• Çalışanlarımızın eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Eğitim Danışmanlık Firmaları ile,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi için Eski Çalışanlar ile,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Bankalar, Yeminli veya Serbest Mali Müşavir, yurt içi ve yurt dışı Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişiler veya Firmalar ile,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için Anlaşmalı Avukat ve /veya Avukatlık Bürosu ile,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için yurt dışı Skype, Whatsapp, Zoom, Microsoft Teams, Uzaktan Erişim Uygulamaları, yurt içi ve yurt dışı Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişiler veya Firmalar ile,
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi için, İşyeri Hekimliği hizmeti aldığımız CİHAN ERKOL OSGB ile,
• İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı İSG Uzmanımız, İşyeri Hekimliği hizmeti aldığımız CİHAN ERKOL OSGB, Özel Hastane, dış bir şirkete hizmet vermek için görevlendirildiğinizde Ürün veya Hizmet Alan kişiler veya Firmalar ile,
• Mal, hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Araç Kiralama Firması, Anlaşmalı Sigorta Acentesi veya Firması, Anlaşmalı Ölçüm Laboratuvarı, Anlaşmalı Servis Firması Kestel Koop, Anlaşmalı Vize Danışmanlık Firması, Anlaşmalı Acenteler, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), yurt içi ve yurt dışı Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişiler veya Firmaları ile,
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri, müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler ve organizasyon ve etkinlik yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için yurt içi ve yurt dışı Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişiler veya Firmaları ile,
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi için kullandığımız program sebebiyle; E-fatura için Logo Entegratör ile,
• Teşviklerden yararlanmak ve süreçlerin yürütülmesi için Anlaşmalı Teşvik Danışmanlığı Firması, TUBİTAK, TUIK ve KOSGEB ile,
• Yasal zorunluluklar, yetkili kurum ve kuruşların yasal yollardan bilgi talep etmesi veya bizim bu bilgileri hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için paylaşmamız gerektiğinde personelimizin kimlik bilgilerini polis, jandarma, kamu kurumları ile paylaşmamız gerekmektedir. Bu gibi durumlar için Adli Merciler, Kolluk Kuvvetleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sektör Birlikleri (Uludağ İhracatçı Birliği, BTSO), SGK, TUIK, GIB, Medula, İlgili Bakanlıklar, Anlaşmalı Bireysel Emeklilik Firması Metlife, Anlaşmalı İSG Firması, Gümrük Müşavirliği, İcra Dairesi, Noter, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Tüvtürk, Arabulucu ve Türkiye İş Kurumu ile paylaşmaktayız. Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Talep ve Başvurularınız için
info@kocersan.com e-posta adresine e-posta göndererek, +90 224 372 0033 telefonu arayarak, Kale Mh.Yeşilyurt Cd.No:6 Kestel/Bursa/Türkiye adresine posta ile veya elden teslim ederek iletebilirsiniz. Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır. Değişiklik ve Güncellemeler: Yasal mevzuat ve/veya KOÇERSAN MAKİNA SANAYİ A.Ş. ‘nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır. Yürürlüğe girdiği Tarih 12.03.2021


KOÇERSAN..
KALİTELİ, ZAMANINDA VE GÜVENİLİR
ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİR.